Glavna proizvoda podjetja sta polietilenska folija in polietilenske vrečke. Glede na uporabnost so najpomembnejše naslednje vrste proizvodov:

  • embalaža za papirne izdelke,
  • embalaža za prehrambene izdelke (npr. zmrznjena hrana, mleko, kava, začimbe, …)
  • tehnična folija kot embalaža za pralne stroje, hladilnike, gradbene materiale, pralne praške idr.
  • nosilne vrečke.

Osnovni podatki

MAKOTER d.o.o. proizvodnja embalaže, trgovina in storitve,
Cven 99d,
SI- 9240 Ljutomer

Telefon
+386 2 584 40 00

Faks
+386 2 584 40 04

Elektronska pošta
info@makoter.si

Matična številka
5504384

Davčna številka
80083374

Številka transakcijskega računa
NLB d.d. / IBAN SI56 0234 3001 6369 956 / SWIFT LJBASI2X
Unicredit Banka Slovenija d.d./ IBAN SI56 2900 0005 0053 215/ SWIFT BACXSI22
Hypo Alpe Adria bank d.d./ IBAN SI56 3300 0000 1323 362/ SWIFT HAABSI22

Milica Makoter registrira popoldansko obrt.

Janko Makoter prevzame od Milice Makoter obrtno delavnico s površino 200 m2.

Izgradnja dodatnih 50 m2 poslovnih prostorov in nakup strojev za izdelavo PE folije in vrečk.

Nakup ekstruderja in tiskarskega stroja.

Nakup novega stroja za izdelovanje vrečk in ekstruderja za izdelavo folije. Dograditev dodatnih 200 m2 poslovnih prostorov.

Nakup dveh strojev za izdelavo PE folije, šest barvnega tiskarskega stroja in avtomatskega stroja za izdelavo vrečk. Število zaposlenih naraste na 10.

Dograditev nove proizvodne hale z jedilnico, garderobami in umivalnico s skupno površino 600 m2. Ureditev parkirišča. Število zaposlenih naraste na 17.

Izgradnja lastne transformatorske postaje.

Nakup dodatnih dveh strojev za izdelovanje vrečk in stroja za izdelavo klišejev.

Začetek delovanja podjetja Makoter d.o.o.

Prenos sredstev in prehod zaposlenih od podjetnika Janka Makoterja v podjetje Makoter d.o.o.

Pridobitev certifikata ISO 9001 za kvaliteto izdelkov in poslovanja.

Posodobitev proizvodnih zmogljivosti. Nakup ekstruderja za izdelavo trosloje PE folije, osem barvnega tiskarskega stroja, stroja za varjenje vrečk s fleksibilno ročko, izgradnja novega proizvodnega obrata. Skupna površina poslovnih procesov znaša 4.000 m2. Podjetje zaposluje že 62 delavcev.

Prihodki iz prodaje so presegli 20 milijonov nemških mark. Zmogljivost proizvodnje dosega 4500 ton letno. Podjetje ob koncu leta zaposluje 86 delavcev.

Nakup stroja za reciklažo odpadne folije in mešalnice barv. Podjetje ob koncu leta zaposluje 90 delavcev.

Prihodki prodaje so dosegli cca.10 mio €, izvedene so bile investicije v infrastrukturo in povečanje kapacitet in izboljšanje kakovosti na obstoječi opremi; podjetje ob koncu leta zaposluje 92 delavcev.

Izvedene so bile investicije v višini cca. 88 mio SIT, največje od tega so zamenjava in povečanje trafo postaje, oprema grafike ter izgradnja nadstrešnice in prekritje strehe. Podjetje ob koncu leta zaposluje 103 delavce.

Nakup in zagon stroja za izdelavo vrečk DKT. Nakup in začetek uvedbe novega informacijskega sistema. Podjetje zaposluje ob koncu leta 111 ljudi.

Nakup in zagon INLINE tiskarskega stroja in koekstruderja. Uvedba novega informacijskega sistema. Podjetje zaposluje ob koncu leta 105 delavcev.

Razširitev svojih zmogljivosti z novim 8 barvnim flekso-tiskarskim strojem in konfekcijskim strojem za industrijske vrečke higienskega programa.

Podjetje Makoter stremi k zadovoljnim kupcem. Tako smo povečali naše kapaciteta z nakupom stroja za izdelavo vrečk z ročaji z namenom skrajšanja dobavnih rok. Zaradi učinkovitejše proizvodnjo smo dodatno investirali v napravo za predelavo odrezkov.

Investiranje v napravo za izdelavo vreč dolžine max. 4m ter registriranje nove dejavnosti GRADBENIŠTVO (fasaderska in pleskarska dela, izdelava KNAUF sistemov in ARMSTRONG stropov); podjetje ob koncu leta zaposluje 130 delavcev od tega 12 v gradbeništvu.

Investicija v novi 10 barvni tiskarski stroj.

Investiranje v novi stroj za izdelavo vrečk.

Zagon sežigalnice (RTO-REGENERATIVE THERMAL OXIDATION).

Investiranje v protihrupne zaščite, zaprti hladilni kompresijski sistem.

Izgradnja novih skladiščnih prostorov, novih proizvodnji prostorov ter zagon novega stroja za izdelovanje industrijskih vrečk.

Zagon novega tiskarskega stroja s širino tiska 1700mm.

Zagon novega stroja za izdelovanje industrijskih vrečk.

Zagon nove regeneracijske linije ter dveh strojev za izdelovanje industrijskih vrečk.

Zagon novega tiskarskega stroja.

Investiranje v novo rezalno linijo z lasersko perforacijo.

Nakup novega stroja za varjenje folij.

Nakup novega stroja za varjenje folij.