Naziv operacije: »Digitalna preobrazba podjetja Makoter d.o.o.«

Podjetje Makoter d.o.o. je na Javnem razpisu Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D ReactEU) prejelo sofinanciranje za izvedbo operacije »Digitalna preobrazba podjetja Makoter d.o.o.«

Podjetju je bilo odobreno sofinanciranje v višini 60 % upravičenih sredstev, in sicer skupno 99.737 €. 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Naložba se financira v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

Opis in namen operacije 

Cilj digitalne preobrazbe proizvodnih procesov je doseči: optimalno porabo osnovnih surovin na enoto končnega produkta ter pri pa tem ustvariti čim manj odpada.

Rezultati operacije:

Z vzpostavitvijo IoT platforme, ki bo integrirana z obstoječim proizvodnim informacijskim sistemom bo podjetje sposobno spremljati proizvodne podatke v realnem času. Na podlagi tega se bo uvedla proizvodna analitika s spremljavo OEE za proizvodne stroje. Z usposabljanji se bodo izboljšale digitalne kompetence zaposlenih in vodstva. Digitalizirano spremljanje proizvodnje (MES sistem – sistem mpPTS in proizvodna nadzorna plošča) z elementi DIGITAL LEAN-a bo omogočilo uvedbo novega poslovnega modela »Pametna tovarna Makoter«. Z uvedbo B2B funkcionalnosti pri povezovanju s kupci in z uvedbo CRM sistema se bo  vzpostavil integriran digitalno podprt proces, ki bo povezoval kupca in podjetje ter poskrbel za celostno izkušnjo kupca. Izvedene aktivnosti bodo pripomogle k zmanjšanje emisij C02, izboljšanju kibernetske varnost podjetja ter dvigu dodane vrednosti na zaposlenega.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več o nepovratnih sredstvih in EU skladih lahko preberete na www.eu-skladi.si