Die digitale Transformation von Makoter d.o.o.

Makoter d.o.o. erhielt eine Kofinanzierung für die Umsetzung der Operation “Digitale Transformation von Makoter d.o.o.”

Beutel

STT (Schlauffentragetaschen), DKT (Griffloch mit Verstärkung), Hemdchen Tragetaschen, …

Folien

Folie für Bauwesen, Folie für maschinelle Verpackung, Polyethylen Folie, Strech Folie, Thermokontraktile Folie

Das Unternehmen

Die Hauptprodukte des Unternehmens sind Folie und Beutel aus Polyethylen.

Die Sorge um die Qualität

Die Qualitätspolitik ist die höchste Verpflichtung der Unternehmensführung von Makoter d.o.o., die mit entsprechenden organisatorischen Ansätzen und Gewährleistung der Quellen eine langfristig erfolgreiche Geschäftstätigkeit sicherstellen muss, um der Vision zu folgen und die gesetzten Ziele gemäß den strategischen Ausrichtungen zu erreichen. Die Qualität ist im Unternehmen Makoter d.o.o. ein geltender Wert, den wir alle im Bewusstsein haben, die in den Geschäftsprozessen mitwirken und der für bessere, günstigere, schnellere und sicherere Gewährleistung der Vorgaben aller interessierten Parteien steht. Weitere Ausbesserung erreichen wir durch die Zielsetzung. Mit Hilfe der Anzeiger werden bei uns die Ziele der Prozesse gemessen, überwacht und ausgebessert. Unser Qualitätsmanagement ist zertifiziert nach Qualitätsstandard ISO 9001, mit dem wir die Prozesse aufgestellt und die Ziele und die Verwalter bestimmt haben. Das Qualitätmanagementsystem ist an Anforderungen für Produkte und Dienstleistungen gebunden, so dass die Ziele des Qualitätmanagementsystems zugleich auch die Prozessziele sind, die mit den geschäftlichen Zielen des Unternehmens übereinstimmen.

Makoter durch die Zeit

Milica Makoter registrira popoldansko obrt.

Janko Makoter prevzame od Milice Makoter obrtno delavnico s površino 200 m2.

Izgradnja dodatnih 50 m2 poslovnih prostorov in nakup strojev za izdelavo PE folije in vrečk.

Nakup ekstruderja in tiskarskega stroja.

Nakup novega stroja za izdelovanje vrečk in ekstruderja za izdelavo folije. Dograditev dodatnih 200 m2 poslovnih prostorov.

Nakup dveh strojev za izdelavo PE folije, šest barvnega tiskarskega stroja in avtomatskega stroja za izdelavo vrečk. Število zaposlenih naraste na 10.

Dograditev nove proizvodne hale z jedilnico, garderobami in umivalnico s skupno površino 600 m2. Ureditev parkirišča. Število zaposlenih naraste na 17.

Izgradnja lastne transformatorske postaje.

Nakup dodatnih dveh strojev za izdelovanje vrečk in stroja za izdelavo klišejev.

Začetek delovanja podjetja Makoter d.o.o.

Prenos sredstev in prehod zaposlenih od podjetnika Janka Makoterja v podjetje Makoter d.o.o.

Pridobitev certifikata ISO 9001 za kvaliteto izdelkov in poslovanja.

Posodobitev proizvodnih zmogljivosti. Nakup ekstruderja za izdelavo trosloje PE folije, osem barvnega tiskarskega stroja, stroja za varjenje vrečk s fleksibilno ročko, izgradnja novega proizvodnega obrata. Skupna površina poslovnih procesov znaša 4.000 m2. Podjetje zaposluje že 62 delavcev.

Prihodki iz prodaje so presegli 20 milijonov nemških mark. Zmogljivost proizvodnje dosega 4500 ton letno. Podjetje ob koncu leta zaposluje 86 delavcev.

Nakup stroja za reciklažo odpadne folije in mešalnice barv. Podjetje ob koncu leta zaposluje 90 delavcev.

Prihodki prodaje so dosegli cca.10 mio €, izvedene so bile investicije v infrastrukturo in povečanje kapacitet in izboljšanje kakovosti na obstoječi opremi; podjetje ob koncu leta zaposluje 92 delavcev.

Izvedene so bile investicije v višini cca. 88 mio SIT, največje od tega so zamenjava in povečanje trafo postaje, oprema grafike ter izgradnja nadstrešnice in prekritje strehe. Podjetje ob koncu leta zaposluje 103 delavce.

Nakup in zagon stroja za izdelavo vrečk DKT. Nakup in začetek uvedbe novega informacijskega sistema. Podjetje zaposluje ob koncu leta 111 ljudi.

Nakup in zagon INLINE tiskarskega stroja in koekstruderja. Uvedba novega informacijskega sistema. Podjetje zaposluje ob koncu leta 105 delavcev.

Razširitev svojih zmogljivosti z novim 8 barvnim flekso-tiskarskim strojem in konfekcijskim strojem za industrijske vrečke higienskega programa.

Podjetje Makoter stremi k zadovoljnim kupcem. Tako smo povečali naše kapaciteta z nakupom stroja za izdelavo vrečk z ročaji z namenom skrajšanja dobavnih rok. Zaradi učinkovitejše proizvodnjo smo dodatno investirali v napravo za predelavo odrezkov.

Investiranje v napravo za izdelavo vreč dolžine max. 4m ter registriranje nove dejavnosti GRADBENIŠTVO (fasaderska in pleskarska dela, izdelava KNAUF sistemov in ARMSTRONG stropov); podjetje ob koncu leta zaposluje 130 delavcev od tega 12 v gradbeništvu.

Investicija v novi 10 barvni tiskarski stroj.

Investiranje v novi stroj za izdelavo vrečk.

Zagon sežigalnice (RTO-REGENERATIVE THERMAL OXIDATION).

Investiranje v protihrupne zaščite, zaprti hladilni kompresijski sistem.

Izgradnja novih skladiščnih prostorov, novih proizvodnji prostorov ter zagon novega stroja za izdelovanje industrijskih vrečk.

Zagon novega tiskarskega stroja s širino tiska 1700mm.

Zagon novega stroja za izdelovanje industrijskih vrečk.

Zagon nove regeneracijske linije ter dveh strojev za izdelovanje industrijskih vrečk.

Zagon novega tiskarskega stroja.

Investiranje v novo rezalno linijo z lasersko perforacijo.

Nakup novega stroja za varjenje folij.

Nakup novega stroja za varjenje folij.

Unternehmensvision

Das Unternehmen möchte zu den führenden Herstellern von Hygieneverpackungen in Slowenien gehören und mit den führenden europäischen Herstellern vergleichbar sein.