The digital transformation of Makoter d.o.o.

Makoter d.o.o. received co-financing for the implementation of the operation “Digital Transformation of Makoter d.o.o.”

Bags

STT (flexiloophandle), DKT (Patched handle bags), Vest bags, Bags for industrial use, …

Foils

Construction foil, Foils for machine packaging, Polyethylene foil, Stretch foils, Thermo contractile foil

Our company

The main products of the company are polyethylene foil and bags.

Care for quality

Quality policy is the topmost commitment of the Makoter d.o.o. management, which is to ensure successful business in the long term, based on appropriate organisational approaches and by providing the resources, in order to pursue the vision and achieve the objectives set in accordance with strategic policies. In Makoter d.o.o. quality is an established value that all of us working in business processes are aware of and it signifies better, cheaper, faster and safer realisation of  the demands of all stakeholders.Further improvements are achieved by setting the objectives. Relying on indicators, the process objectives are measured, monitored and improved. Quality management is based on the ISO 9001 quality standard, which has enabled the setting up of processes and defining of the related objectives and administrators. The quality system is connected with the requirements pertaining to products and services. Thereby the quality system objectives are at the same time process objectives  and are in accordance with the business objectives.

Makoter through time

loading
 • 1981

  Milica Makoter registrira popoldansko obrt.

  Milica Makoter registrira popoldansko obrt.

  January 1, 1981
 • 1984

  Janko Makoter prevzame od Milice Makoter obrtno delavnico s površino 200 m2.

  Janko Makoter prevzame od Milice Makoter obrtno delavnico s površino 200 m2.

  January 1, 1984
 • 1985

  Izgradnja dodatnih 50 m2 poslovnih prostorov in nakup strojev za izdelavo PE folije in vrečk.

  Izgradnja dodatnih 50 m2 poslovnih prostorov in nakup strojev za izdelavo PE folije in vrečk.

  January 1, 1985
 • 1986

  Nakup ekstruderja in tiskarskega stroja.

  Nakup ekstruderja in tiskarskega stroja.

  January 1, 1986
 • 1987

  Nakup novega stroja za izdelovanje vrečk in ekstruderja za izdelavo folije. Dograditev dodatnih 200 m2 poslovnih prostorov.

  Nakup novega stroja za izdelovanje vrečk in ekstruderja za izdelavo folije. Dograditev dodatnih 200 m2 poslovnih prostorov.

  January 1, 1987
 • 1989

  Nakup dveh strojev za izdelavo PE folije, šest barvnega tiskarskega stroja in avtomatskega stroja za izdelavo vrečk. Število zaposlenih naraste na 10.

  Nakup dveh strojev za izdelavo PE folije, šest barvnega tiskarskega stroja in avtomatskega stroja za izdelavo vrečk. Število zaposlenih naraste na 10.

  January 1, 1989
 • 1990

  Dograditev nove proizvodne hale z jedilnico, garderobami in umivalnico s skupno površino 600 m2. Ureditev parkirišča. Število zaposlenih naraste na 17.

  Dograditev nove proizvodne hale z jedilnico, garderobami in umivalnico s skupno površino 600 m2. Ureditev parkirišča. Število zaposlenih naraste na 17.

  January 1, 1990
 • 1992

  Izgradnja lastne transformatorske postaje.

  Izgradnja lastne transformatorske postaje.

  January 1, 1992
 • 1994

  Nakup dodatnih dveh strojev za izdelovanje vrečk in stroja za izdelavo klišejev.

  Nakup dodatnih dveh strojev za izdelovanje vrečk in stroja za izdelavo klišejev.

  January 1, 1994
 • 1996

  Začetek delovanja podjetja Makoter d.o.o.

  Začetek delovanja podjetja Makoter d.o.o.

  January 1, 1996
 • 1997

  Prenos sredstev in prehod zaposlenih od podjetnika Janka Makoterja v podjetje Makoter d.o.o.

  Prenos sredstev in prehod zaposlenih od podjetnika Janka Makoterja v podjetje Makoter d.o.o.

  January 1, 1997
 • 1998

  Pridobitev certifikata ISO 9001 za kvaliteto izdelkov in poslovanja.

  Pridobitev certifikata ISO 9001 za kvaliteto izdelkov in poslovanja.

  January 1, 1998
 • 1999

  Posodobitev proizvodnih zmogljivosti. Nakup ekstruderja za izdelavo trosloje PE folije, osem barvnega tiskarskega stroja, stroja za varjenje vrečk s fleksibilno ročko, izgradnja novega proizvodnega obrata. Skupna površina poslovnih procesov znaša 4.000 m2. Podjetje zaposluje že 62 delavcev.

  Posodobitev proizvodnih zmogljivosti. Nakup ekstruderja za izdelavo trosloje PE folije, osem barvnega tiskarskega stroja, stroja za varjenje vrečk s fleksibilno ročko, izgradnja novega proizvodnega obrata. Skupna površina poslovnih procesov znaša 4.000 m2. Podjetje zaposluje že 62 delavcev.

  January 1, 1999
 • 2000

  Prihodki iz prodaje so presegli 20 milijonov nemških mark. Zmogljivost proizvodnje dosega 4500 ton letno. Podjetje ob koncu leta zaposluje 86 delavcev.

  Prihodki iz prodaje so presegli 20 milijonov nemških mark. Zmogljivost proizvodnje dosega 4500 ton letno. Podjetje ob koncu leta zaposluje 86 delavcev.

  January 1, 2000
 • 2001

  Nakup stroja za reciklažo odpadne folije in mešalnice barv. Podjetje ob koncu leta zaposluje 90 delavcev.

  Nakup stroja za reciklažo odpadne folije in mešalnice barv. Podjetje ob koncu leta zaposluje 90 delavcev.

  January 1, 2001
 • 2002

  Prihodki prodaje so dosegli cca.10 mio €, izvedene so bile investicije v infrastrukturo in povečanje kapacitet in izboljšanje kakovosti na obstoječi opremi; podjetje ob koncu leta zaposluje 92 delavcev.

  Prihodki prodaje so dosegli cca.10 mio €, izvedene so bile investicije v infrastrukturo in povečanje kapacitet in izboljšanje kakovosti na obstoječi opremi; podjetje ob koncu leta zaposluje 92 delavcev.

  January 1, 2002
 • 2003

  Izvedene so bile investicije v višini cca. 88 mio SIT, največje od tega so zamenjava in povečanje trafo postaje, oprema grafike ter izgradnja nadstrešnice in prekritje strehe. Podjetje ob koncu leta zaposluje 103 delavce.

  Izvedene so bile investicije v višini cca. 88 mio SIT, največje od tega so zamenjava in povečanje trafo postaje, oprema grafike ter izgradnja nadstrešnice in prekritje strehe. Podjetje ob koncu leta zaposluje 103 delavce.

  January 1, 2003
 • 2004

  Nakup in zagon stroja za izdelavo vrečk DKT. Nakup in začetek uvedbe novega informacijskega sistema. Podjetje zaposluje ob koncu leta 111 ljudi.

  Nakup in zagon stroja za izdelavo vrečk DKT. Nakup in začetek uvedbe novega informacijskega sistema. Podjetje zaposluje ob koncu leta 111 ljudi.

  January 1, 2004
 • 2005

  Nakup in zagon INLINE tiskarskega stroja in koekstruderja. Uvedba novega informacijskega sistema. Podjetje zaposluje ob koncu leta 105 delavcev.

  Nakup in zagon INLINE tiskarskega stroja in koekstruderja. Uvedba novega informacijskega sistema. Podjetje zaposluje ob koncu leta 105 delavcev.

  January 1, 2005
 • 2006

  Razširitev svojih zmogljivosti z novim 8 barvnim flekso-tiskarskim strojem in konfekcijskim strojem za industrijske vrečke higienskega programa.

  Razširitev svojih zmogljivosti z novim 8 barvnim flekso-tiskarskim strojem in konfekcijskim strojem za industrijske vrečke higienskega programa.

  January 1, 2006
 • 2007

  Podjetje Makoter stremi k zadovoljnim kupcem. Tako smo povečali naše kapaciteta z nakupom stroja za izdelavo vrečk z ročaji z namenom skrajšanja dobavnih rok. Zaradi učinkovitejše proizvodnjo smo dodatno investirali v napravo za predelavo odrezkov.

  Podjetje Makoter stremi k zadovoljnim kupcem. Tako smo povečali naše kapaciteta z nakupom stroja za izdelavo vrečk z ročaji z namenom skrajšanja dobavnih rok. Zaradi učinkovitejše proizvodnjo smo dodatno investirali v napravo za predelavo odrezkov.

  January 1, 2007
 • 2008

  Investiranje v napravo za izdelavo vreč dolžine max. 4m ter registriranje nove dejavnosti GRADBENIŠTVO (fasaderska in pleskarska dela, izdelava KNAUF sistemov in ARMSTRONG stropov); podjetje ob koncu leta zaposluje 130 delavcev od tega 12 v gradbeništvu.

  Investiranje v napravo za izdelavo vreč dolžine max. 4m ter registriranje nove dejavnosti GRADBENIŠTVO (fasaderska in pleskarska dela, izdelava KNAUF sistemov in ARMSTRONG stropov); podjetje ob koncu leta zaposluje 130 delavcev od tega 12 v gradbeništvu.

  January 1, 2008
 • 2010

  Investicija v novi 10 barvni tiskarski stroj.

  Investicija v novi 10 barvni tiskarski stroj.

  January 1, 2010
 • 2011

  Investiranje v novi stroj za izdelavo vrečk.

  Investiranje v novi stroj za izdelavo vrečk.

  January 1, 2011
 • 2012

  Zagon sežigalnice (RTO-REGENERATIVE THERMAL OXIDATION).

  Zagon sežigalnice (RTO-REGENERATIVE THERMAL OXIDATION).

  January 1, 2012
 • 2013

  Investiranje v protihrupne zaščite, zaprti hladilni kompresijski sistem.

  Investiranje v protihrupne zaščite, zaprti hladilni kompresijski sistem.

  January 1, 2013
 • 2014

  Izgradnja novih skladiščnih prostorov, novih proizvodnji prostorov ter zagon novega stroja za izdelovanje industrijskih vrečk.

  Izgradnja novih skladiščnih prostorov, novih proizvodnji prostorov ter zagon novega stroja za izdelovanje industrijskih vrečk.

  January 1, 2014
 • 2015

  Zagon novega tiskarskega stroja s širino tiska 1700mm.

  Zagon novega tiskarskega stroja s širino tiska 1700mm.

  January 1, 2015
 • 2016

  Zagon novega stroja za izdelovanje industrijskih vrečk.

  Zagon novega stroja za izdelovanje industrijskih vrečk.

  January 1, 2016
 • 2018

  Zagon nove regeneracijske linije ter dveh strojev za izdelovanje industrijskih vrečk.

  Zagon nove regeneracijske linije ter dveh strojev za izdelovanje industrijskih vrečk.

  January 1, 2018
 • 2019

  Zagon novega tiskarskega stroja.

  Zagon novega tiskarskega stroja.

  January 1, 2019
 • 2020

  Investiranje v novo rezalno linijo z lasersko perforacijo.

  Investiranje v novo rezalno linijo z lasersko perforacijo.

  January 1, 2020

Company vision

The company wants to be among the leading manufacturers of hygienic packaging in Slovenia and comparable to the leading European manufacturers.